Potravinářská legislativa na webu

Ústav zemědělských a potravinářských informací zveřejňuje počínaje dnem 24.9.2004 na svých internetových stránkách přehled současně platné potravinářské legislativy, který seřadil do pěti tématických okruhů.
Základem přehledného uspořádání je zákon o potravinách. Následuje označování, metody zkoušení a související prováděcí vyhlášky. Dále je to bezpečnost, hygiena, požadavky mikrobiologické, chemické a toxikologické a opět prováděcí vyhlášky. Odkazy na komodity, zvláštní skupiny potravin a prováděcí vyhlášky tvoří čtvrtý okruh. Posledním je evidence –prováděcí vyhlášky.
Návštěvník těchto www získá potřebné informace a přehled o tak komplikované, ale téměř každého zajímající oblasti.

zavřít

14. 02. 2005 00:00