Potravinářské předpisy v ČR

Jen namátkou z informací o nové potravinářské legislativě posledních dní můžeme zmínit novelu vyhlášky o mikrobiologických požadavcích na potraviny (č. 132/2004 Sb.), novelu vyhlášky o ozařování potravin a surovin (č. 133//2004 Sb.) či novou vyhlášku o společném stravování (č. 137/2004 Sb.). Můžeme tedy s uspokojením konstatovat, že ČR plynule zajišťuje své závazky vyplývající z povinností přistupující země do EU?

Zřejmě nikoliv: Tajemník českého zastoupení při EU Zdeněk Hájek nyní upozornil na hrozbu sankcí ze strany EU z důvodu, že některé zemědělské a veterinární zákony, včetně z oblasti rostlinolékařství, potravinářství a hnojiv, chybí a akutně hrozí sankce ze strany Evropské unie bezprostředně po přistoupení. Je to blesk z čistého nebe? Nikolivěk: Evropská komise na toto nebezpečí upozorňuje dlouhodobě. Ministerstvo zemědělství je však klidné. Ani pan ministr nepochybuje, že Česká republika chybějící předpisy přijme a předejde tak případným sankcím ze strany Evropské unie. Sdružení českých spotřebitelů věří, že to není jen „víra“, ale konkrétní a účinná opatření, která zajistí v posledních týdnech to, co mohlo být připraveno řadu měsíců i let. Důsledky nesplnění by dopadly v prvním okamžiku zejména na podnikatele. Následně je pocítí spotřebitel.

zavřít

14. 02. 2005 00:00