O nás

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) bylo založeno jako občanské sdružení v roce 1990 a je tak nejdéle působící nevládní organizací v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů u nás. 

K 1. červenci 2014 se SČS v souladu s novým občanským zákoníkem transformovalo na zapsaný ústav.

SČS poskytuje v souladu se svojí zakládací listinou obecně prospěšné činnosti s cílem prospěchu veřejnosti a ve prospěch celku, přičemž posláním ústavu je ochrana zájmů spotřebitelů, rozvoj a kultivace podnikatelského a konkurenčního prostředí, které je tolerantní vůči spotřebitelským zájmům, a to komplexně na trhu výrobků i služeb v České republice a v Evropské unii.

Naše působnost je celostátní a zde jsou k dispozici naše základní dokumenty: