Další organizace

Kontakty na další spotřebitelské organizace najdete zde.

Kontakty na další subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů najdete zde.

Kontakty na Evropské spotřebitelské centrum, které působí při České obchodní inspekci a které vám pomůže při přeshraničních nákupech v zemích Evropské unie a v Norsku a na Islandu, najdete zde