Dozorové orgány

* Česká obchodní inspekce (ČOI) - www.coi.cz

Dozorový orgán pro bezpečnost výrobků, textil a označování pneumatik.

 • ID datové schránky: x7cab34
 • adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
 • telefon: +420 222 703 404
 • email: podatelna@coi.cz

Kontakty na jednotlivé inspektoráty zde. Podání je možné učinit i elektronicky zde.

* Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) - www.szpi.gov.cz

Dozorový orgán pro potraviny rostlinného původu, zemědělské produkty, prodej balených živočišných produktů a tabákové výrobky.

 • ID datové schránky: avraiqg
 • adresa: Květná 15, 603 00 Brno
 • telefon: +420 543 540 231
 • email: epodatelnazavinac.gifszpi.gov.cz

Kontakty na jednotlivé inspektoráty zde. Podání je možné učinit i elektronicky zde.

* Státní veterinární správa (SVS) - www.svscr.cz

Dozorový orgán pro zdravotní nezávadností potravin živočišného původu a prodej nebalených živočišných produktů.

 • ID datové schránky: d2vairv
 • adresa: Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
 • telefon: +420 227 010 111
 • email: epodatelna@svscr.cz

Kontakty na jednotlivé útvary zde. Podání je možné učinit i elektronicky zde.

* Krajské hygienické stanice (KHS) - www.mzcr.cz

Dozorové orgány pro kosmetiku a výrobky přicházející do styku s potravinami. V jejich čele stojí hlavní hygienik ČR.

 • ID datové schránky: pv8aaxd
 • adresa: P. O. BOX 81, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
 • telefon: +420 284 081 822
 • email: hh@mzcr.cz

Kontakty na jednotlivé hygienické stanice zde.

* Státní energetická inspekce (SEI) - www.cr-sei.cz

Dozorový orgán pro označování výrobků energetickou spotřebou.

 • ID datové schránky: hq2aev4
 • adresa: Gorazdova 24, 120 00 Praha 2
 • telefon: +420 224 855 340
 • email: posta@cr-sei.cz

Kontakty na jednotlivé inspektoráty zde.

* Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) - www.cuzzs.cz

Dozorový orgán pro pyrotechnické výrobky.

 • ID datové schránky: j2zaatn
 • adresa: Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3
 • telefon: +420 284 081 822
 • email: podatelna@cuzzs.cz

Podání je možné učinit i elektronicky zde.