Odpovědná ministerstva

* Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) - www.mpo.cz

Odpovědné ministerstvo pro bezpečnost spotřebních výrobků, označování výrobků energetickou spotřebou, textil a pyrotechniku.

 • ID datové schránky: bxtaaw4
 • adresa: Na Františku 32, 110 15  Praha 1
 • telefon: +420 224 851 111
 • email: posta@mpo.cz

Více o ochraně spotřebitele na stránkách zde.

* Ministerstvo zemědělství (MZe) - www.eagri.cz

Odpovědné ministerstvo pro bezpečnost potravin a tabákové výrobky.

 • ID datové schránky: yphaax8
 • adresa: Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
 • telefon: +420 221 811 111
 • email: posta@mze.cz

* Ministerstvo zdravotnictví (MZ) - www.mzcr.cz

Odpovědné ministerstvo pro kosmetiku a výrobky přicházející do styku s potravinami.

 • ID datové schránky: pv8aaxd
 • adresa: P. O. BOX 81, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
 • telefon: +420 224 971 111
 • email: mzcr@mzcr.cz

* Ministerstvo dopravy (MD) - www.mdcr.cz

Odpovědné ministerstvo pro označování pneumatik.

 • ID datové schránky: n75aau3
 • adresa: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 • telefon: +420 225 131 111
 • email: posta@mdcr.cz