Sůl v pečivu

Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ zrealizovalo průzkum, jehož předmětem bylo stanovit obsah soli v běžně prodávaném pečivu

Na výsledky se můžete podívat:

zde

zavřít

15. 10. 2020 09:00