Nové značky kvality ŽIVOTNOST PLUS přiděleny

Spotřebitel klade větší a větší důraz na životnost a spolehlivost výrobků. Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS nám v tom pomáhá.

Existuje již řada výrobců a poskytovatelů služeb, kteří trend zvyšující se poptávky o deklaraci životnosti a spolehlivosti výrobků zaznamenali. A protože kvalita jejich produkce je vysoká, jsou schopni klientům poskytnout podstatně vyšší záruku, než je běžné, anebo spotřebitelům přímo deklarovat životnost výrobku (včetně jeho opravitelnosti či dostupnosti náhradních dílů apod.).
Takové výrobky SČS spolu se spotřebiteli v ČR vyhledává a po úspěšném ověřovacím procesu jejich výrobcům uděluje ocenění ve formě značky kvality ŽIVOTNOST PLUS.
Více v tiskové zprávě.

přílohy:

zavřít

15. 02. 2018 11:46