Jsou lanová centra bezpečná? Jak to zajistit?

Provoz lanových center je velmi komplexní problematikou. Letáček určený provozovatelům i uživatelům center upozorňuje na možná rizika, pokud není dodržována evropská norma pro lanová centra.

Kabinet pro standardizaci vydal s podporou České agentury pro standardizaci letáček, který se zabývá tématem bezpečného provozu velmi specifických veřejných zařízení - lanových center. Upozorňujeme v něm na možná rizika, která s poskytováním této služby mohou bezprostředně souviset, pokud není dodržována evropská norma pro lanová centra – pro konstrukční a bezpečnostní požadavky a pro požadavky na provoz. Více v přiložené tiskové zprávě a na odkazovaných webových stránkách.

Lanová centra

přílohy:

zavřít

11. 12. 2018 10:08