Tisková informace SČS: Maso na talíři; které budeme konzumovat?

Poté co jsme v televizi zhlédli skutečně eklhaft spot z polských jatek, začal u nás hon na polské potraviny. Budeme je napříště ještě jíst?

Poněkud při tom zapomínáme na opakovaná zjištění orgánů dozoru nad trhem a hygienické služby, při tom zveřejňovaná téměř denně, co naši provozovatelé potravinářských podniků - prodejci potravin či provozovatelé restauračních zařízení, dokáží s potravinami po hygienické stránce provést.
Jak se má spotřebitel orientovat při nákupu čerstvého masa a masných výrobků? Jak je maso značeno? To je totiž alfa omega věci, nikoliv samotný původ.
Podrobněji v tiskové informaci. Na jednu z našich publikací k věci odkazujeme v URL odkazu.

Čerstvé maso

přílohy:

zavřít

11. 04. 2019 22:06