Naši partneři

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří se stali našimi partnery a spolupracují s námi, stejně jako i organizacím a institucím, které naši činnost podpořili.

Všem, včetně našich sympatizantů, patří velké dík za to, že můžeme fungovat a hájit oprávněné zájmy českých spotřebitelů jak u nás doma, tak i na mezinárodní scéně.

Pokud máte o spolupráci s námi zájem, neváhejte nás kontaktovat! 

Sympatizantem SČS se může stát každá fyzická osoba, která se zaváže k určitým formám spolupráce jako je např. účast na našich průzkumech či dotazníkových akcích a která se tak dobrovolné účastní práce SČS, anebo i jakákoli právnická osoba či osoba samostatně výdělečně činná, která se zaváže s námi ve vybraných oblastech spolupracovat a dobrovolně přitom přispívat k naplňování našeho poslání.