Národní cena Spokojeného zákazníka

Na počátku roku 2019 jsme inovovali náš mnoholetý projekt Spokojený zákazník dotčeného kraje a pro ocenění férových firem a podnikatelů, kteří u nás dbají na potřeby, oprávněné požadavky a očekávání spotřebitelů, jsme zavedli Národní cenu českých spotřebitelů Spokojený zákazník.

Regionální ceny jsme po mnoho let udělovali každoročně celkem v 5 až 6 regionech ČR, a to s podporou krajů, pod záštitou jednotlivých hejtmanů a také v úzké spolupráci s regionálními subjekty zastoupenými v Odborných komisích pro ochranu spotřebitele, které představují unikátní platformu pro výměnu informací mezi zúčastněnými subjekty na trhu a které jsou složeny ze zástupců místních samospráv, organizací zastřešujících podnikatelské subjekty, z nevládních organizací a i z dozorových orgánů ČR.

Podívejte se i na interaktivní mapě, kdo se může naším oceněním pyšnit

Více informací k vyhlašování a předávání ocenění v jednotlivých krajích najdete na našich stránkách zde a následující tabulka pak uvádí, kolik subjektů již bylo u nás včetně těch nejmenších podnikatelů a rodinných firem v minulosti oceněno: 

Počty udělených ocenění v jednotlivých krajích ČR (2001 - 2023)

Jihočeský kraj 399
Ústecký kraj 293
Moravskoslezský kraj 286
Jihomoravský kraj 269
Karlovarský kraj 188
Královéhradecký kraj 107
Celkem: 1542

 

Pravidla a procesní přístupy k transparentnímu přiznávání ceny a používání jejího loga jsou shrnuty ve Správní radou SČS schválených Zásadách pro zavedení, přiznávání a používání Národní ceny. Tyto zásady jsou veřejně vystaveny zde.

Východiskem a základním rámcem pro vlastní proces hodnocení a přiznávání Národní ceny nově nominovaným subjektům je pak Statut hodnotící komise Národní ceny. I tento statut je veřejně vystaven zde.

Váš návrh na ocenění konkrétního podnikatele či jiné organizace Národní cenou nám můžete podat prostřednictvím formuláře, který si můžete stáhnout zde.

Stačí jej vyplnit a zaslat nám jej na adresu info@konzument.cz.

 

Logo ocenění

Národní cena Spokojený zákazník, logo

..a vybrané příběhy oceněných firem

Stránek: 3, stránka: 1 | 2 | 3