Národní cena Spokojený zákazník

Na počátku roku 2019 jsme inovovali náš mnoholetý projekt regionálních cen a pro ocenění férových firem a podnikatelů, kteří u nás naplňují vysoká očekávání spotřebitelů, jsme zavedli nové ocenění, a to Národní cenu českých spotřebitelů Spokojený zákazník.

Vysokým očekáváním spotřebitelů přitom rozumíme skutečnost, že tyto subjekty nenaplňují pouze požadavky dané obecně závaznými předpisy, ale že mají při výrobě a prodeji produktů nebo při poskytování služeb dostatečně srozumitelně deklarovánu také jejich kvalitu a spolehlivost, že mají zaveden systém pro řešení stížností a požadavků spotřebitelů a že tyto produkty a služby poskytují i na nadstandardní odborné úrovni.

Regionální ceny jsme pak po mnoho let udělovali každoročně v celkem 5 až 6 krajích ČR, a to s jejich podporou a pod záštitou jednotlivých hejtmanů, kteří tuto myšlenku podporují, a také v úzké součinnosti se všemi regionálními subjekty zastoupenými v Odborných komisích pro ochranu spotřebitele, které představují unikátní platformu pro výměnu informací a zkušeností mezi účastníky trhu a v nichž jsou zastoupeny nejen krajské a místní samosprávy, ale i další nevládní organizace, střešní organizace podnikatelů a také dozorové orgány. A právě v těchto komisích jsou všechny návrhy na přiznání Národní ceny podrobeny přezkoumání a jejich závěry a doporučení vždy plně respektujeme.

Na to, kdo se může pyšnit tímto naším novým oceněním, se můžete podívat zde i v podobě interaktivní mapy, a veškeré další informace k vyhlašování a předávání těchto ocenění na úrovni jednoltivých krajů najdete zde.

Následující tabulka pak uvádí, kolik subjektů již u nás bylo včetně celé řady drobných podnikatelů a rodinných firem v minulosti takto oceněno: 

 

Počty udělených ocenění v jednotlivých krajích ČR (2001 - 2023)

Jihočeský kraj 399
Ústecký kraj 293
Moravskoslezský kraj 286
Jihomoravský kraj 269
Karlovarský kraj 188
Královéhradecký kraj 107
Celkem: 1542

 

Pravidla a procesní přístupy k transparentnímu přiznávání ceny a používání jejího loga jsou přitom shrnuty ve správní radou SČS schválených Zásadách pro zavedení, přiznávání a používání Národní ceny. Tyto zásady jsou veřejně vystaveny zde.

Východiskem a základním rámcem pro vlastní proces hodnocení a přiznávání ceny všem nominovaným subjektům je pak Statut hodnotící komise Národní ceny. I tento statut je veřejně vystaven zde.

A pokud byste i vy rádi nějakého konkrétního podnikatele či organizaci na tuto cenu nominovali, je to velmi snadné. Váš návrh na ocenění konkrétního podnikatele nám můžete podat prostřednictvím formuláře, který najdete zde.

Bližší informace k aktuálnímu ročníku najdete zde.

 

Logo Národní ceny najdete zde

Národní cena Spokojený zákazník, logo

..a zde i vybrané příběhy oceněných firem: