Spokojený zákazník

Na počátku roku 2019 jsme inovovali náš mnoholetý projekt Spokojený zákazník dotčeného kraje a pro ocenění férového podnikání jsme zavedli Národní cenu českých spotřebitelů SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK.

Regionální ceny jsme po mnoho let udělovali každoročně celkem v 5 až 7 regionech ČR, a to s podporou krajů, pod záštitou jednotlivých hejtmanů a také v úzké spolupráci s regionálními subjekty zastoupenými v Odborných komisích pro ochranu spotřebitele, které představují unikátní platformu pro výměnu informací mezi zúčastněnými subjekty na trhu a které jsou složeny ze zástupců místních samospráv, organizací zastřešujících podnikatelské subjekty, nevládních organizací a také dozorových orgánů ČR.

Více informací k vyhlašování a předávání ocenění v jednotlivých krajích naleznete na našich stránkách - zde a následující tabulka pak uvádí, kolik podnikatelů již bylo (včetně těch nejmenších anebo rodinných firem) u nás již tímto způsobem oceněno: 

Souhrn udělených ocenění v krajích (2001 - 2019)
Jihočeský kraj 323
Karlovarský kraj 188
Ústecký kraj 217
Jihomoravský kraj 215
Moravskoslezský kraj 219
Královéhradecký kraj 102
Celkem: 1264

 

V Zásadách pro zavedení, přiznávání a používání Národní ceny, které schválila Správní rada SČS v roce 2019, jsou shrnuta pravidla a procesní přístupy k transparentnímu přiznávání a používání této značky. Zásady jsou veřejně vystaveny - zde.

Statut hodnotící komise Národní ceny je pak východiskem a základním rámcem pro vlastní proces přiznávání této ceny i nově nominovaným subjektům. Statut hodnotící komise je vystaven - zde.

Váš návrh na ocenění konkrétního podnikatele nebo jiné organizace můžete podat (prostřednictvím formuláře) - zde.

Vyplněný nám jej zašlete na adresu info@konzument.cz.

 

logo ocenění

Národní cena Spokojený zákazník, logo