Oceňujeme: Spokojený zákazník

Na počátku roku 2019 jsme inovovali náš mnoholetý projekt Spokojený zákazník dotčeného kraje a pro ocenění férového podnikání jsme zavedli Národní cenu českých spotřebitelů SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK.

Regionální ceny jsme po mnoho let udělovali každoročně celkem v 5 až 7 regionech ČR, a to s podporou krajů, pod záštitou jednotlivých hejtmanů a také v úzké spolupráci s regionálními subjekty zastoupenými v Odborných komisích pro ochranu spotřebitele, které představují unikátní platformu pro výměnu informací a spolupráci mezi těmito subjekty a které jsou složeny ze zástupců místních samospráv, organizací zastřešujících podnikatelské subjekty, z nevládních organizací a také z dozorových orgánů ČR.

Více informací k vyhlašování a předávání ocenění v jednotlivých krajích naleznete na našich stránkách zde; následující tabulka uvádí, kolik podnikatelů již bylo (včetně rodinných a těch nejmenších firem u nás) tímto způsobem oceněno: 

Souhrn udělených ocenění v krajích (2001 - 2019)
Jihočeský kraj 323
Karlovarský kraj 188
Ústecký kraj 217
Jihomoravský kraj 215
Moravskoslezský kraj 219
Královéhradecký kraj 102
Celkem: 1264

V Zásadách pro zavedení, přiznávání a používání Národní ceny, které schválila Správní rada SČS, jsou shrnuta pravidla a procesní přístupy k transparentnímu přiznávání a používání této značky. Text je veřejně vystaven zde.

Statut hodnotící komise Národní ceny je pak východiskem a základním rámcem pro vlastní proces přiznávání této ceny i nově nominovaným subjektům. Jeho text je vystaven zde.

Poslední změna: 5. 7. 2020 08:45

logo ocenění

19. 05. 2019