Objevuj svět bez úrazu

Zadavatel:  Ministerstvo zdravotnictví ČR

Výše dotace:  252.000,- Kč

Popis projektu:

Všeobecným cílem projektu je prevence úrazů dětí a mládeže a snižování nebezpečí a rizik, které mládeži působí výrobky a dostupné věci v domácím prostředí. Podstatné je aktivní zapojení cílové skupiny do kampaně. Projekt se zaměřuje na žáky základních škol prioritně ve věku 11 - 15 let a klade si za cíl přispět ke snížení počtu hospitalizovaných dětí v této věkové kategorii v ČR.

Vedlejšími cíli projektu je

  • navržení modelů správného chování v rizikových situacích při úrazech a zejména prevence úrazů
  • získání informací o výskytu nebezpečných výrobků, které způsobily v domácnosti úraz;
  • ověření informací zadávaných do registru úrazů jinými subjekty než jsou zdravotnická zařízení
  • prohloubení komunikace a spolupráce se školami.

Více informací k podstatě a výsledkům projektu najdete na našich stránkách i zde.