Opravme Česko

Zadavatel:  Státní fond životního prostředí ČR

Výše dotace:  1.189.150,- Kč

Popis projektu:

Projekt „Opravme Česko je projekt zaměřený na prevenci vzniku odpadů, výchovu cílových skupin ve společnosti a osvětu spojenou s životností výrobků a každodenním rozhodováním spotřebitelů, jehož cílem je přesvědčit veřejnost o potřebě aktivně chránit naše životní prostředí a pokusit se minimálně vždy o opravu zakoupených výrobků před tím, než tyto výrobky skončí mimo dosah spotřebitelů jako odpad, aniž by dosáhly hranice své životnosti, anebo v případech, kdy svou hranici životnosti již tyto výrobky dosahují, o potřebě změnit důsledněji spotřebitelské chování u sebe a ve svém okolí, a v zájmu ochrany životního prostředí při nákupech preferovat výrobky s delší životností a dobou opravitelnosti. Základním nástrojem realizace tohoto projektu je osvětová kampaň a realizace dalších aktivit popsaných níže.

Cílem projektu je:

  • popularizovat prevenci vzniku odpadů
  • informovat spotřebitelskou veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a část spotřebitelů také prostřednictvím národního označení výrobků přesvědčit, aby se do ochrany aktivně zapojovali dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě,
  • prokázat v ideálním případě, že výrobci takové environmentálně příznivé jednání nejen registrují, ale mu vychází vstříc změnou výrobní praxe anebo politiky a
  • rozvinout kompetence potřebné pro environmentálně odpovědné jednání ve vztahu k prevenci vzniku odpadů, tj. jednání, které je v dané situaci a v daných možnostech ve vztahu k životnosti a opravitelnosti průmyslových výrobků co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.

Závěrečnou zprávu z projektu (včetně dosažených výsledků a doporučení) najdete zde