Služby pro korektní trh a zodpovědného spotřebitele  

V rámci tohoto projektu přispíváme k naplnění priorit spotřebitelské politiky v ČR, které byly přijaty na období 2015-2020, a také k naplnění konkrétních opatření, která jsou pravidelně realizována v souvislosti s dotační politikou státu vůči nestátním neziskovým organizacím v oblasti ochrany spotřebitele, a to v rámci jednoltivých programů a oblastí, které jsou v jednoltivých letech předmětem podpory ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Těmito programy jsou:

  1. Poskytování poradenských a informačních služeb široké veřejnosti
  2. Výchovně – vzdělávací akce v oblasti ochrany spotřebitele
  3. Publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele
  4. Zvyšování finanční gramotnosti
  5. Spolupráce s podnikatelskými subjekty a
  6. Zastupování českých spotřebitelů v mezinárodních organizacích zabývajících se ochranou spotřebitele

Jednotlivé roční projekty, jejich zaměření a cíle tak zde včetně popisu podpořených opatření uvádíme samostatně.