Služby pro zodpovědného spotřebitele a korektní trh - 2019

Zadavatel:  Ministerstvo průmyslu a ochodu ČR

Výše dotace:  1.488.400,- Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je i v roce 2019 posilovat postavení spotřebitelů na trhu zlepšováním jejich informovanosti a znalostí s důrazem na zásadu jejich osobní odpovědnosti za své konání.

Specifická pozornost bude proto věnována efektivnímu řešení spotřebitelských dotazů a stížností, informování veřejnosti o novinkách v oblasti ochrany spotřebitele, osvětě a publikační činnosti tak, aby byla prohloubene spolupráce se všemi relevantními stakeholdery, a to se zvláštním zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením a na obecnou výchovu ke spotřebitelství. S využitím výsledků výzkumu veřejného mínění a práce v mezinárodních organizacích bude projekt přispívat i k lepšímu pochopení a harmonizaci vztahů mezi spotřebiteli a podnikateli a k prevenci vzniku sporů mezi oběma cílovými skupinami navzájem.

Cílem spolupráce s podnikateli pak bude především ukázat, že kultivace tržního prostředí není jen iluzorním či dokonce prázdným pojmem, ale že je taková spolupráce nejen možná, ale i vítaná a oběma stranami, a to zejména na regionální úrovni, oceňovaná.