Klasa

Značka „KLASA“ udělována ministrem zemědělství již od roku 2003.

Značkou „KLASA“ se rozumí označení baleného nebo vybraného druhu nebaleného potravinářského výrobku ve formě určené pro konečného spotřebitele. Tento výrobek vykazuje výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují přidanou hodnotu výrobku a jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům na trhu. Udělování značky „KLASA“ je určeno pro potravinářské výrobky od provozovatelů potravinářských podniků.

Hodnotitelská komise značky „KLASA“ je odborným orgánem pro posuzování obecných a specifických podmínek pro udělení značky „KLASA“. Předmětem činnosti hodnotitelské komise je komplexní posouzení výrobků (žádost a hodnocený výrobek) předložených do projektu o značku „KLASA“ s cílem vybrat výrobky, které splňují požadavky stanovené Metodikou pro udělování značky „KLASA“.

Členem Hodnotitelská komise značky „KLASA“ za spotřebitele je zástupce Sdružení českých spotřebitelů - Ing. Libor Dupal, programový ředitel a předseda správní rady SČS.