Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť pro mládež

Bezpečnost provozu dětských hřišť a sportovišť je problémem, který je často podceňován, a to přesto, že se se může jednat o vážná ohrožení zdraví a někdy i života dětí. Toto podcenění souvisí mj. s tím, že evropské normy, byť zavedené do soustavy Českých technických norem, nejsou obecně závazné. Přitom právě jejich dodržení je prakticky zárukou bezpečného hřiště a bezpečného provozu hřiště...

Nástrojem, který jsme k ocenění poskytovatelů služeb  provozujících dětská hřiště a sportoviště vyvinuli, je značka kvality "Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ". Veškeré informace k přiznávání této značky, seznam udělených značek atd. jsou k dispozici na adrese - zde.

logo ocenění

Dětské hřiště, Ověřený provoz