Národní cena Spokojeného zákazníka

Na počátku roku 2019 jsme inovovali náš mnoholetý projekt Spokojený zákazník dotčeného kraje a pro ocenění férových firem a podnikatelů, kteří u nás dbají na potřeby, oprávněné požadavky a očekávání spotřebitelů, jsme zavedli Národní cenu českých spotřebitelů Spokojený zákazník.

Regionální ceny jsme po mnoho let udělovali každoročně celkem v 5 až 7 regionech ČR, a to s podporou krajů, pod záštitou jednotlivých hejtmanů a také v úzké spolupráci s regionálními subjekty zastoupenými v Odborných komisích pro ochranu spotřebitele, které představují unikátní platformu pro výměnu informací mezi zúčastněnými subjekty na trhu a které jsou složeny ze zástupců místních samospráv, organizací zastřešujících podnikatelské subjekty, z nevládních organizací a i z dozorových orgánů ČR.

Podívejte sena mapě, kdo se dnes může nově pyšnit naším oceněním

Více informací k vyhlašování a předávání ocenění v jednotlivých krajích najdete na našich stránkách i zde a následující tabulka pak uvádí, kolik subjektů u nás již bylo takto (včetně těch nejmenších podnikatelů a rodinných firem) v minulosti oceněno: 

Počty udělených ocenění v jednotlivých krajích ČR (2001 - 2020)

Jihočeský kraj 345
Karlovarský kraj 188
Ústecký kraj 234
Jihomoravský kraj 225
Moravskoslezský kraj 234
Královéhradecký kraj 107
Celkem: 1333

 

Pravidla a procesní přístupy k transparentnímu přiznávání ceny a používání jejího loga jsou shrnuty ve Správní radou SČS schválených Zásadách pro zavedení, přiznávání a používání Národní ceny. Tyto zásady jsou veřejně vystaveny zde.

Východiskem a základním rámcem pro vlastní proces hodnocení a přiznávání Národní ceny nově nominovaným subjektům je pak Statut hodnotící komise Národní ceny. I tento statut je veřejně vystaven zde.

Váš návrh na ocenění konkrétního podnikatele či jiné organizace Národní cenou nám můžete podat prostřednictvím formuláře zde.

Stačí jej vyplnit a zaslat nám ho na adresu info@konzument.cz.

 

logo ocenění

Národní cena Spokojený zákazník, logo