Hygiena prodeje potravin a český spotřebitel: Pokračujeme a bude to lepší a lepší!

Zadavatel:  Ministerstvo zemědělství ČR

Výše dotace:  200.000,- Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je v roce 2018 dále posilovat povědomí spotřebitelů i maloobchodu ohledně hygieny prodeje nebalených potravin i kvality prodeje obecně. Dosáhnout zlepšení přístupu k hygieně a kvalitě prodeje není reálné vyřešit během jednoho roku, je proto třeba navázat na výsledky a výstupy z r. 2017 a dále je rozvinout. Tento obecný cíl zahrnuje v roce 2018 konkrétně následující:

  • Posilování ohleduplného chování spotřebitelů s ohledem na hygienu při nakupování nebaleného zboží.
  • Posilování sebevědomí spotřebitele vedoucího k tomu, aby aktivně vyžadoval od prodávajícího zajištění odpovídajících podmínek pro hygienický a kvalitní prodej. K tomu může využívat i spotřebitelských organizací.
  • Získání dalších informací o očekávání spotřebitelů a jejich chování ve vztahu k hygieně prodávaného nebaleného zboží a jejich porovnání s průzkumy provedenými v r. 2017.

Podrobnosti a výstupy z projektu najdete zde. A komplexnější informace k danému tématu pak i zde.