Hygiena prodeje nebalených potravin

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) získalo pro rok 2018 od Ministerstva zemědělství částečnou podporu na realizaci kampaně ke zlepšení „Hygieny prodeje nebalených výrobků“ a kvality prodeje obecně. Projekt navazoval bezprostředně na výstupy realizované v roce 2017.

Součástí realizace projektu byl průzkum zaměřený na mládež - vyšší ročníky základních škol. Dotazník obsahoval otázky, zda umíme správně nakupovat a zda se při tom umíme chovat hygienicky. Partnerem částí projektu realizovavaných ve školách byla společnost Edhance. Dotazník pro mládež zůstává vystaven Zde. Výsledky průzkumu jsou vystaveny Zde.

Do průzkumu zaměřeného na dospělou populaci se mohl zapojit každý spotřebitel, v průběhu září 2018, prostřednictvím této stránky. Výsledky průzkumu včetně otázek jsou k dispozici Zde

Mezigenerační srovnání průzkumu a srovnání se zjištěními z r. 2017 nabízíme Zde.

Souhrnné informace k celému projektu jsou vystaveny na speciální doméně spotřebitel za kvalitou - Zde.

S dotazy k průzkumu a k tématu se na nás obracejte na adrese scs@konzument.cz.

Můžete se podívat i na krátký videospot, který jsme připravili pro mládež ve spolupráci se společností Edhance na dané téma - Zde.

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.