Hygiena prodeje nebalených potravin

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) získalo pro rok 2018 od Ministerstva zemědělství částečnou podporu na realizaci kampaně ke zlepšení „Hygieny prodeje nebalených výrobků“ a kvality prodeje obecně. V letošním roce navazujeme bezprostředně na výstupy realizované v loňském roce (2017).

Součástí realizace projektu je průzkum zaměřený na vyšší ročníky základních škol a nižší ročníky středních učňovských škol a oborů a otázky, zda umíme správně nakupovat a zda se při tom umíme chovat hygienicky. Partnerem tohoto projektu je společnost Edhance.

Dotazník pro mládež vystavujeme - Zde.

Pro dospělou populaci obdobný průzkum probíhá Zde.

Do tohoto průzkumu k hygieně prodeje potravin se může zapojit každý spotřebitel, a to od 1. 9. do 28. 9. 2018.   

Předem děkujeme za vaši účast a váš čas (vyplnění dotazníku nepřesahuje 5 min.).

S dotazy se na nás obracejte na adrese spotrebitel@regio.cz.

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

ps. Pokud vám zbyde čas, můžete se podívat i na krátký videospot, který jsme připravili pro mládež ve spolupráci se společností Edhance na dané téma - Zde.