Dvojí kvalita výrobků prodávaných na trhu v ČR

Je Česko popelnicí Evropy? Jaké parametry kvality by měly splňovat potraviny prodávané na českém trhu? Týká se dvojí kvalita jenom potravin anebo i spotřebního zboží? Jak často nakupujeme v zahraničí? Jaká opatření na řešení dvojí kvality češi podporují?

Odpovědi na tyto a další otázky vyplývají z průzkumu, který pro nás zpracovala agentura SC&C market research.

Průzkum spotřebitelského vnímání proběhl od 3. do 19. června 2019 a zúčastnilo se jej (N=) 805 respondentů starších 18ti let. Sběr dat proběhl metodou CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) a počet účastníků průzkumu byl rovnoměrně rozložen mezi jednoltivé kraje a sociální reálie České republiky.

Pro zájemce uvádíme tiskovou zúprávu zde a i jednotlivé odpovědi průzkumu zde.

Pro více informací sledujete naše webové stránky nebo se na nás obracejte na adrese scs@konzument.cz.

Děkujeme.