Zastupujeme vás..

Zde uvádíme přehled nejdůležitějších orgánů a organizací, ve kterých zastupujeme zájmy českých spotřebitelů

a přinášíme zde i novinky a informace z jednání dalších orgánů a pracovních skupin, kde zájmy českých spotřebitelů hájíme:

Zúčastnili jsme se..

Zasedání KSBP na Ministerstvu zemědělství ČR

Dne 2. února se sešli na MZe zástupci resortů, dozorových orgánů a řady zainteresovaných stran k projednání aktuálních otázek k bezpečnosti potravin

Bezpečnost potravin

více

03. 02. 2023

Odborné sekce Rada kvality České republiky

Dne 2.2.2023 jsme se zúčastnili jednání Odborné sekce Rada kvality České republiky - Kvalita v obchodě, cestovním ruchu, výrobcích, službách a ochrana spotřebitele

více

02. 02. 2023

Mezirezortní pracovní skupina pro naplňování Strategie spotřebitelské politiky 2021-2030

Dne 31.1.2023 jsme se na Ministerstvu průmyslu a obchodu zúčastnili jednání Mezirezortní pracovní skupiny pro naplňování Strategie spotřebitelské politiky 2021-2030

více

31. 01. 2023

Zasedání Klasa

Hodnotitelská komise Klasa se sešla 19. 1. k projednání nových žádostí o přidělení značky, respektive o recertifikaci pro výrobky, které již nositeli Klasa jsou...

Klasa

více

20. 01. 2023

Podvýbor pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny PČR

Dne 17.1.2023 jsme se v Poslanecké sněmovně zúčastnili 10. schůze Podvýboru pro ochranu spotřebitele

více

17. 01. 2023

archiv