KSBP – Koordinační skupina bezpečnosti potravin

Ministr zemědělství v souladu se „Strategií zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice“, schválenou usnesením vlády ČR č. 1320 ze dne 10. prosince 2001, zřídil Koordinační skupinu bezpečnosti potravin (dále jen „KSBP“).

KSBP je stálým poradním orgánem ministra zemědělství ČR v oblasti bezpečnosti potravin a skupina řídí, koordinuje a kontroluje úkoly vyplývající z platné Strategie bezpečnosti potravin a výživy a další aktivity na úseku bezpečnosti potravin.

V KSBP jsou zastoupeny ústřední orgány státní správy, dozorové orgány, spotřebitelské a profesní organizace.

Členem za spotřebitele je zástupce Sdružení českých spotřebitelů - Ing. Libor Dupal, programový ředitel a předseda správní rady SČS.