Zasedání KSBP na Ministerstvu zemědělství ČR

Dne 2. února se sešli na MZe zástupci resortů, dozorových orgánů a řady zainteresovaných stran k projednání aktuálních otázek k bezpečnosti potravin

A zástupce za spotřebitel (SČS) byl u toho. Na programu byly informace o vyhodnocení aktivit Předsednictví ČR v Radě EU, o výsledcích činností jednotlivých dozorových autorit za rok 2022, o plánovaných legislativních aktivitách MZe na rok 2023, o spolupráci v rámci EFSA a mnoho jiných.

Bezpečnost potravin

zavřít

03. 02. 2023 10:24