Setkání s Josefem Flekem, poslancem PČR

Dne 8. února proběhlo setkání ředitele SČS s poslancem Josefem Flekem (PirSTAN)

Předmetem setkání byl návrh zákona o hromadném řízení a možný pozměňovací návrh, který by umožnil zavést odhlašovací řízení pro bagatelní spory.

Pan poslanec se zajímal i o navržený mechanismus financování neziskových organizací, které by měly v hromadných řízeních spotřebitele zastupovat, a vyjádřil pro jejich stanovisko pochopení.

zavřít

09. 02. 2023 11:00