13. schůze Podvýboru pro ochranu spotřebitele PČR

Dne 29. srpna jsme se zúčastnili 13. schůze Podvýboru pro ochranu spotřebitele PČR

Na programu sněmovní tisky 491 (vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), 474 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění stáří) a problematika neúměrné výše zálohových plateb od dodavatelů energií, které neodpovídají reálné spotřebě a jejich následné vyúčtování.

Složení Podvýboru pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR najdete:

zde

zavřít

30. 08. 2023 10:06