Průzkumy

Chceme také, aby naše práce a doporučení vycházely z konkrétní praxe na trhu, a proto se věnujeme i sběru dat, průzkumům a šetřením mezi spotřebiteli.

V této sekci najdete poslední průzkumy, které zajišťujeme pro řadu institucí, a nabízíme vám možnost se do nich i bezprostředně zapojit.

Výsledky průzkumů vždy uveřejňujeme, a na dobu, po kterou aktivně probíhají, vás zde také upozorňujeme.