Průzkumy

Chceme také, aby naše práce a doporučení vycházely z konkrétní praxe na trhu, a proto se věnujeme i sběru dat, průzkumům a šetřením mezi spotřebiteli.

V této sekci a v jednotlivých odkazech vpravo najdete poslední průzkumy, které jsme zajišťovali i pro řadu významných institucí v ČR a v EU, a nabízíme vám zde možnost se do našich průzkumů i bezprostředně zapojit.

Výsledky našich průzkumů vždy uveřejňujeme, a na dobu, po kterou aktivně probíhají, vás na tomto místě i upozorňujeme:

  • v současnosti neprobíhá žádný průzkum SČS.