Výkon akcionářských práv

Jak možná víte, směrnice o právech akcionářů II (SRD II) vstoupila v platnost loni v září. Od této chvíle musí být akcionáři informováni o datu konání valné hromady společnosti, v níž vlastní akcie, bez ohledu na to, kde v EU se tato společnost nachází. Od té doby by měl být usnadněn i výkon jejich práv, tj. i účast na schůzi a hlasování v jiném členském státě.

Z prvních zkušeností se však zdá, že tomu tak není vždy a akcionáři buď nejsou řádně informováni o konání valné hromady v zahraničí, nebo by se mohli při výkonu svých práv na valné hromadě v zahraničí setkat s překážkami.

Vlastníte-li akcie v jiné zemi EU, ověřte si, jak jsou vaše práva dodržována. Dotazník je dostupný - zde.

Vyplňte prosím tento formulář zvlášť pro každého evropského emitenta (společnost), jehož akcie vlastníte.