Soudy a soudní řešení

Soudní řešení soukromoprávního sporu mezi spotřebitelem a poskytovatelem služby je řešením v případě, že selžou nástroje mimosoudního řešení (reklamační řízení, alternativní způsoby řešení sporů).

Pokud se chce spotřebitel domáhat svého práva soudní cestou, doporučujeme, aby se obrátil na advokáta, který mu sepíše žalobu k soudu.

Vyhledávač soudních znalců naleznete na adrese zde.

Vyhledávač advokátů naleznete na adrese zde.

Odpovědné ministerstvo:

  • Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kontakt: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2; Tel: +420 221 997 111; E-mail: posta@msp.justice.cz; ID datové schránky: kq4aawz

Přehled soudů je k dispozici zde.

Přehled státních zastupitelství je k dispozici zde.

Zákon o soudních poplatcích je veřejně dostupný např. zde.