Rada kvality ČR

Rada kvality České republiky (dále též „Rada“) je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje řízení a uplatňování Národní politiky kvality v České republice, a to v souladu s politikou podpory kvality Evropské unie. 

Radu řídí předseda Rady kvality České republiky, který je jmenován ministrem průmyslem a obchodu. K zabezpečení své činnosti vytvořila Rada strukturu odborných sekcí, které jsou zaměřeny na jednotlivé oblasti, v rámci kterých jim svěřenou problematiku díle rozvíjejí a dávají impuls pro uskutečnění konkrétních aktivit, a jsou tak schopny Radě poskytnout nejen zpětnou vazbu, ale zároveň i odborné posouzení příslušné problematiky a návrhy řešení.

Jednotlivé aktivity, které jsme pro Radu zajistili, jejich cíle i zaměření tak zde proto (vč. popisu podpořených aktivit) uvádíme podle témat samostatně.