Bezpečné obaly

Spotřební návyky začínají s ohledem na principy udržitelnosti a odpovědnosti procházet hlubokou proměnou. Ve světle změny výrobků a služeb s ohledem na jejich udržitelnost bychom ale neměli zapomenout ani na možná rizika, která tento vývoj může přinést, a zejména na rizika spojená s ochranou lidského zdraví. Především recyklace výrobků pak přináší řadu výzev, a to nejen pro výrobce a poskytovatele služeb, ale i pro spotřebitele, a jednou z nejvíce viditelných oblastí jsou v tomto ohledu obaly a materiály, které přichází do styku s potravinami.

Na dané téma jsme se proto rozhodli s laskavou podporou Rady kvality České republiky zpracovat studii "Bezpečné obaly a materiály určené pro styk s potravinami ve světle zeleného údělu", ke které jsme dne 7. června 2023 v Suterénu Komunitního centra Husitská (Husitská 114/74, Praha 3) uspořádali i kulatý stůl pro zainteresované strany a širokou spotřebitelskou veřejnost.

Kulatého stolu se vedle SČS a Spotřebitelského fóra, zúčastnili zástupci Státního zdravotního ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj, Potravinářské komory ČR či Asociace hotelů a restaurací ČR, kteří přinesli důležité pohledy na tuto problematiku jak z pohledu spotřebitelů, tak i firem, a shodli se na tom, že naprosto nedílnou součástí naplňování Green dealu by u obalů a materiálů určených pro styk s potravinami měla být především ochrana lidského zdraví, naplňování požadavků vyplývajících z nových opatření Evropské komise a také široká edukace spotřebitelů, i pokud jde o konkrétní témata jako je např. používání alternativního nádobí, zpětný odběr plastových lahví a plechovek anebo zákaz používání jednorázových plastových výrobků.

Program kulatého stolu i předled účastníků uvádíme zde, prezentace k úvodním vystoupením Ing. Libora Dupala a Ing. Jitky Sosnovcové zde a zde, a záznam z celé akce zde. Za technické problémy se zvukem se omlouváme. Fotogalerii najdete zde.

Vlastní studie je vám k dispozici zde