Budoucnost spotřeby textilních výrobků

Textil je nezbytnou součástí každodenního života – je používán při výrobě oděvů, prádla a nábytku, zdravotnického a ochranného vybavení, budov i vozidel. Jeho velká nadspotřeba má ale značně negativní dopad na životní prostředí, který neustále roste, a proto je třeba přijmout naléhavá opatření.

Spotřeba textilních výrobků v EU je přitom z hlediska vlivu na životní prostředí a změnu klimatu v průměru čtvrtá nejvyšší (hned po potravinách, bydlení a mobilitě). A jedná se rovněž o třetí nejvyšší oblast, pokud jde o spotřebu vody a využívání půdy, a pátou nejvyšší co do využívání primárních surovin a vypouštění emisí skleníkových plynů. Soubor opatření, jak tomu čelit a jak vytvořit ekologičtější a konkurenceschopnější odvětví textilního průmyslu, pak představila i Evropská komise dne 22. března 2022 ve Strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky (viz zde), která navazuje i na nový akční plán EU pro oběhové hospodářství a která má do praxe zavést řadu novinek, které se bezprostředně dotknou i spotřebitele.

S laskavou finanční podporou Rady kvality ČR a za odborné spolupráce se spolkem SOTEX GINETEX CZ, z.s. jsme se proto rozhodli, že se na pohled a názory českých spotřebitelů na tyto nové trendy blíže zeptáme, abychom je byli při naplňování strategie EU schopni nejen reflektovat, ale abychom je v první řadě i lépe pochopili.

S vyhodnocením tohoto online průzkumu, kterého se ve dnech 4. až 12. října 2022 zúčastnilo celkem 236 respondentů, přičemž 152 z nich (64,4 %) odpovědělo na všech 35 otázek, se můžete seznámit - zde.