Elektrické vozíky

Za finanční podpory Rady kvality ČR a ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR jsme vydali další titul z naší edice Průvodce spotřebitele, a to na téma velice důležité zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Cílem publikace "Elektrické vozíky - práva a povinnosti spotřebitelů" je jednoduchou a srozumitelnou formou zejména seniorům a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pomoci s výběrem elektrických vozíků jako specifických výrobků, které představují významnou pomůcku pro jejich zapojení do společenského života, ale jejichž používání je v běžném životě spojeno i celou řadou omezení a povinností.    A právě na tyto skutečnosti tato publikace obě cílové skupiny, i jejich příbuzné a celou širokou spotřebitelskou veřejnost, upozorňuje.

V elektronické podobě je naše publikace pro vás ke stažení i zde.