Kvalita služeb na domácím trhu

Obchod se službami se rozšiřuje rychleji než obchod se zbožím. Deregulace veřejných služeb (energetika, doprava, telekomunikace), přemístění nabídky (IT, zdravotnické služby) i rozšiřování webových služeb (finanční služby, e-shopy, cestovní ruch) jsou všechno trendy, které přispívají k rostoucí potřebě jejich dostupnosti, bezpečnosti a tím v neposlední řadě i k potřebě jejich regulace.

V řadě oblastí přitom dochází k tomu, že si poskytovatelé (vedle např. odborného vzdělávání a dalších aktivit kultivujících nabídku služeb u nás) přijímají i specifikace a vlastní dobrovolná pravidla, která se odráží bezprostředně v kvalitě služeb a tím i ve spokojenosti nás všech jako uživatelů těchto služeb. A právě otázka, do jaké míry jsou tato nejrůznější pravidla koncipována v souladu s doporučeními pro zohlednění zájmů spotřebitelů při tvorbě norem (Pokyn ISO a IEC 76:2015) a jaké informace v současnosti jako spotřebitelé v tomto ohledu máme k dispozici, zaujala nejen nás, ale i Radu kvality ČR.

Studie, kterou jsme zpracovali za finanční podpory Rady kvality ČR ve výši 40 tis. Kč v září 2020, a to se zaměřením na to, jakým způsobem se kvalita služeb odráží v jejich ceně, zda je spotřebitel v ČR o kvalitě poskytovaných služeb předem informován a zda je nebo není v této sledované oblasti na domácím trhu prostor pro další posílení či zlepšení takovéto samoregulace, je pro vás k dispozici zde.