Kulatý stůl k budoucnosti Programu Česká kvalita

Dne 23. září 2020 jsme upořádali v prostorách Konferenčního centra City kulatý stůl k budoucnosti Programu Česká kvalita, jehož hlavním cílem je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit tak značky v ČR sice často používané, ale zavádějící nebo bez vypovídací schopnosti pro spotřebitele. 

Program Česká kvalita přijala vláda České republiky přitom svým usnesením č. 685 již v roce 2002 a jedním z důležitých společných pravidel všech značek, přijatých do systému Česká kvalita, je také ověřená způsobilost výrobce nebo poskytovatele služby k dlouhodobému dodržování stability procesů a tím i kvality jeho produktů.

Ke dni konání kulatého stolu bylo takových pro spotřebitele ověřených značek přijato do tohoto programu již celkem 23 a právě jejich správci a další zainteresované strany jako jsou výrobci, spotřebitelé, zkušebny i zástupci státní správy přišli o budoucnosti programu diskutovat se zástupci Řídícího výboru, kterému předsedá pan předseda naší Správní rady Ing. Libor Dupal, a i Rady kvality ČR, kterou na kulatém stole zastupoval její 1. místopředseda pan Ing. Pavel Vinkler.

Účastníci akce, která se konala za finanční podpory Rady kvality ČR ve výši 20 tis. Kč, vyzdvihli trvající význam tohoto programu pro spotřebitele a v závěru přijali i společné prohlášení, které pro vás přikládáme zde.

fotogalerie

foto123456789
Stránek: 3, stránka: 1 | 2 | 3