Spokojený zákazník 

S podporou Rady kvality ČR jsme vydali 5 publikaci, které představují výsledky Národní ceny českých spotřebitelů Spokojený zákazník a celkem 195 podnikatelů, kteří v Ústeckém, Moravskoslezském, Královéhradeckém, Jihočeském a Jihomoravském kraji toto ocenění v letech 2019-2021 získali.

Přiznání této ceny přitom vyjadřuje skutečnost, že subjekt, který ji získal, poskytuje své výrobky či služby v souladu s vysokým očekáváním spotřebitele, a to jak s přihlédnutím k jejich kvalitě a bezpečnosti, tak i s přihlédnutím k inovacím a neustále se zvyšujícím potřebám českých spotřebitelů. Přiznání tohoto ocenění ale může také znamenat, že daný výrobek nebo službu spotřebitelé vnímají na trhu jako natolik výlučné a ojedinělé, že jim přinášejí přiměřeně zcela výjimečný užitek nebo uspokojení vlastních potřeb. A velmi potěšující zprávou je i skutečnost, že vysoká očekávání spotřebitelů v těchto krajích naplnily a toto ocenění získaly především malé podniky, živnostníci a rodinné firmy.

I tato naše aktivita proto směřuje k podpoře a zviditelnění malých a středních podniků a rodinných firem, u nichž je odpovídající kvalita bez ohledu na obor, ve kterém působí, přirozenou součástí jejich produktů a služeb. A to, že tyto firmy vedle spokojenosti spotřebitelů přispívají i ke konkurenceschopnosti celé ČR je skutečnost, kterou je dobré si uvědomit nejen na regionální úrovni, ale právě i na úrovni celostátní.

V elektronické podobě jsou tyto publikace pro vás ke stažení i zde.