Rady a tipy, jak se připravit na schůzku s finančním poradcem z hlediska udržitelnosti

Udržitelným finančním aktivům je v posledních letech věnována nebývalá pozornost nejen v Evropské unii, ale i na celosvětové úrovni, protože poptávka po těchto aktivech nebývale roste. A i když se může zdát, že problematika udržitelného investování je pro běžné spotřebitele příliš náročná, protože její pochopení vyžaduje poměrně velké úsilí, jsme přesvědčeni, že právě toto investování může posílit ve svém důsledku důvěru spotřebitelů ve finanční trhy, protože kombinuje finanční cíle s hodnotami, které zastává prakticky každý z nás.

A díky finanční podpoře Rady kvality ČR jsme se v tomto ohledu mohli zaměřit i na to, jak můžeme pozitivní dopad našich peněz na životní prostředí a společnost usnadnit, a jak se spotřebitelé i v ČR mohou na schůzku se svým finančním poradcem z hlediska udržitelnosti připravit.

Vznikla tak analýza, která může být užitečná i pro poradce, ale která se zaměžuje především na spotřebitele coby drobné investory a která jim vedle přiblížení celé problematiky přináší důležité informace například o tom, jak si mohou relativně snadno a rychle sestavit svůj vlastní profil udržitelnosti, a závěrem pak i určitý kontrolní seznam otázek, které by určitě neměli opomenout, pokud chtějí své finanční prostředky investovat nejen s cílem finančního výnosu, ale právě i v souladu se svými vlastními preferencemi a hodnotami.

Tuto analýzu vám přinášíme - zde.