Publikace vydané SČS

Vydávání publikací a tiskovin je významnou součástí našich aktivit. Jsou obvykle zaměřeny na konečného spotřebitele nebo na některou specifickou skupinu spotřebitelů, ale řada z nich je využívána zejména i malými a středními podniky a pracovníky veřejných orgánů.

Naše publikace zvyšují právní povědomí a odpovědnost spotřebitelů u nejrůznějších komodit zboží a služeb a vydáváme je v několika základních edičních řadách. Za významné považujeme i rady pro nevidomé a neslyšící a publikace pro seniory. A nezapomínáme ani na děti a mládež, kterým poznatky a informace zprostředkováváme prostřednictvím videí a kratších spotů.

Tiskoviny poskytujeme prostřednictvím našich kontaktních míst zdarma nebo pouze za nízký manipulační poplatek. 

KonzumentTest je pak od poloviny roku 2017 dostupný i ve všech Vědeckých a krajských knihovnách - viz zde.

Upozornění: Všechny naše publikace uvedené v této sekci jsou vám pro vaši osobní potřebu k dispozici v celém znění. Pro jejich jiné šíření a komerční účely nás kontaktujte na adrese: info@konzument.cz.