Rady pro neslyšící

Neslyšící lze považovat za jazykovou a kulturní menšinu, neboť znakový jazyk má jinou gramatiku a slovosled než čeština – ta je pro neslyšící jazykem cizím. A zdaleka ne všichni neslyšící ovládají češtinu dobře.  

Proto po konzultacích s organizacemi zaměřenými na pomoc neslyšícím osobám se Sdružení českých spotřebitelů rozhodlo posílit své aktivity i tímto směrem. Již řadu let připravujeme pro neslyšící některé své publikace ve formě videopřekladů ve znakovém jazyce. Chceme tak neslyšícím napomoci lépe porozumět spotřebitelským právům a cestám k domáhání se těchto práv. V roce 2016 jsme nechali videopřeklady přepracovat do nové grafické úpravy. 

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese spotrebitel@regio.cz.

 

PROHLÍŽEČ VIDEÍ V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE

Videa nejsou viditelná na webových stránkách hned, je nutné si nainstalovat rozšíření do prohlížeče.

Rozšíření je ke stažení zdarma  ZDE, kde klikněte na zelené tlačítko Přidat do chromu vpravo nahoře. 

Doporučujeme si také pustit video, kde jak ve znakovém jazyce tak zvukově je popsáno, jak prohlížeč funguje.