Konzument-Test

Přístupnost výrobků, služeb a prostředí pro zvlášť zranitelné spotřebitele

Přístupnost výrobků, služeb a prostředí pro zvlášť zranitelné spotřebitele

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o přístupnosti výrobků a služeb má přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států, pokud jde o požadavky na přístupnost u určitých výrobků a služeb. Bude se přitom vztahovat např. na počítače, elektronické knihy, samoobslužné terminály, informace o dopravních službách či služby spotřebitelského bankovnictví, a to od 28. června 2025. Máme skutečně na přípravu dost času..?

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Konzument Test č. 25, prosinec 2019

pristupnost-vyrobku-sluzeb-a-prostredi-pro-zvlast-zranitelne-spotrebitele.pdf

Spokojený zákazník - náš cíl

Spokojený zákazník - náš cíl

Jedině spokojený zákazník se rád vrací a nakupuje opakovaně. To, aby spokojených zákazníků u nás přibývalo, je naším dlouhodobým cílem, v rámci kterého se zasazujeme, aby u nás docházelo k rozvoji a kultivaci konkurenčního prostředí a aby na trhu vynikly ty výrobky a služby, které spokojenost zákazníků přímo vytváří anebo které ji přinejmenším podporují..

Poznámka - na str. 3 je v bodě 9 chybně uvedeno, že místem podnikání paní Doležalové Chalupové je Katov. Správně zde má být uvedeno Šatov. Za tiskovou chybu se tímto omlouváme.

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Konzument Test č. 24, prosinec 2019

spokojeny-zakaznik-nas-cil.pdf

Rozumíme označování výrobků energetickou spotřebou? Co nás čeká?

Rozumíme označování výrobků energetickou spotřebou? Co nás čeká?

Na spojitost celé řady výrobků, které každodenně používáme v domácnosti, s energetickou spotřebou nemusí spotřebitele nikdo upozorňovat, protože víme, že jejich účinnost rozhoduje jak o našem užitku, tak i o tom, kolik budeme vedle pořizovací ceny nuceni zaplatit i za jejich provoz a spotřebu. Informace, které nám ale pomáhají se rozhodovat při jejich koupi, se mění a měli bychom se proto opět na některé aspekty označování výrobků energetickou spotřebou podívat ...

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Konzument Test č. 23, prosinec 2018

rozumime-oznacovani-vyrobku-energetickou-spotrebou-co-nas-ceka.pdf

Životnost výrobků - budoucí kritérium pro spotřebitele při výběru výrobků?

Životnost výrobků - budoucí kritérium pro spotřebitele při výběru výrobků?

Bude životnost a opravitelnost výrobků kritériem spotřebitelů při výběru a nákupu? Další vydání Konzument Testu hledá odpovědi.

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Konzument Test č. 22, září 2018

zivotnost-vyrobku-budouci-kriterium-pro-spotrebitele-pri-vyberu-vyrobku.pdf

Kvalita služeb je ukryta v technických normách

Kvalita služeb je ukryta v technických normách

Spotřebitelé mají nezřídka problémy s kvalitou služeb, které souvisejí s turistickým ruchem. Stížností, které se vztahují konkrétně k ubytovacím či restauračním službám, zaznamenává Sdružení českých spotřebitelů každoročně až stovky.
Specifickým tématem jsou služby cestovních kanceláří a agentur.

Aktuální vydání našeho periodika zaměřujeme na kvalitu a bezpečnost dobrodružného cestovního ruchu.

Autor: kolektiv SČS

Č. vydání: Konzument Test 21, září 2017

kvalita-sluzeb-je-ukryta-v-technickych-normach.pdf

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 ... 5