Braňme se špatným dluhům

f) Konsolidace úvěrů

- je sloučení několika půjček nebo úvěrů (při tzv. přeúvěrování) do jedné velké půjčky a následné rozložení splátek do delšího časového období. Protáhne se tak délka splácení, resp. vaše stávající úvěry byste měli splaceny rychleji než tento jeden. Pozor na poplatky za předčasné splacení původních úvěrů.

• Výhody: Rozložením do delšího období dojde ke snížení celkové měsíční splátky, můžete ušetřit na poplatcích, ale přeplatíte více.
• Nevýhody: Obvykle musíte mít více úvěrů – konsolidace neslouží k prodloužení doby splácení, pokud máte jenom jeden úvěr. Musíte doložit výši příjmů. Pravidla konsolidace si řídí každá společnost individuálně.

Autor: SČS

Č. vydání: Část 2, Klip 11

Naše doporučení

• Zjistěte si co nejvíce informací o daném produktu, zeptejte se známých či odborníků na zkušenosti s daným produktem.
• Důležitá je profesionalita pracovníků věřitele a ochota vám srozumitelně vysvětlit výhody i nevýhody produktů. Předem si připravte otázky, které jsou vám nejasné.

Autor: SČS

Č. vydání: Část 2, Klip 12

Podle čeho si vybrat věřitele?

Buďte pečliví při výběru, od koho si půjčíte. Uvědomte si, že si nevybíráte jen někoho, kdo vám půjčí peníze, ale že si vybíráte instituci, s níž budete komunikovat několik let, budete se s ní setkávat a někdy možná budete muset i komunikovat o problémech. Její nabídka, profesionalita a ochota by měly být základem pro vaši volbu.
a) Pokud jste si vybrali vhodný produkt, pak si vyhledejte takového věřitele, který se na něj specializuje.
b) Raději hledejte známé velké věřitele, kteří fungují na trhu dlouho a jsou o nich veřejně dostupné informace (základní informace je možné si ověřit v rejstříku firem nebo na jejich internetových stránkách).
c) Nejméně bezpečné mohou být neznámé společnosti inzerující v novinách a letácích. Pokud se jejich nabídkou chcete zabývat, zjistěte si o nich co nejvíce informací.
d) Bezpečnější je osobní jednání s konkrétním člověkem než jen prostřednictvím internetu, pošty či telefonu.
e) Kritériem výběru by měla být i profesionalita zprostředkovatele úvěru. Ověřte si, zda se sám dostatečně orientuje v nabízeném produktu a smluvních podmínkách, zda je schopen zasvěceně zodpovědět vaše dotazy.
f) Důležité informace by vám měly být nabídnuty již v předsmluvní fázi, ale také ve smlouvě – (vyžadujte ji k přečtení předem), nikoliv pouze v letáku.
g) Zjistěte si o vybrané společnosti co nejvíce informací.
Naše doporučení:
• Porovnejte si více nabídek od věřitelů. Dobrým kritériem je celková částka úvěru (počet splátek vynásobte jejich výší) a výše sankcí v případě opožděné platby.
• Neorientujte se jen podle informací z letáku, nejvíce informací získáte ze smlouvy a z podmínek úvěru.
• Pokud si sami nevíte rady, vyhledejte pomoc odborníků.

Autor: SČS

Č. vydání: Část 3, Klip 13

Na co si dát pozor ve smlouvě?

Dle obchodního zákoníku se smlouvou o úvěru věřitel zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úrok.
U smlouvy samotné je základem si ji pozorně přečíst. Pokud je ve smlouvě zmíněno, že se řídí obchodními podmínkami, tak je nutné si přečíst i tyto podmínky. Při čtení se řiďte zdravým selským rozumem a nenechte se přesvědčit, že to či ono ustanovení, které se vám nelíbí, „je jen formalita“. Pokud je ve smlouvě napsáno něco jako „poplatky jsou uvedeny v sazebníku“, je třeba si jej vyžádat a prostudovat. Všímejte si i toho, jestli se ve smlouvě o úvěru nezavazujete využívat nějaké další služby, za které budete muset platit (často bývá požadováno pojištění nebo že financující společnost vydá klientovi po určité době kreditní kartu atd.). Pokud o tyto služby nestojíte, smlouvu nepodepisujte.

Autor: SČS

Č. vydání: Část 4, Klip 14

a) Co má smlouva obsahovat:

• označení věřitele a dlužníka,
• výši úvěrové částky, kterou se věřitel zavázal dlužníkovi poskytnout,
• úrokovou sazbu a způsob a termíny splácení úroků,
• období čerpání a případné odkládací podmínky čerpání úvěru (pozor na podmínky, které jste povinni před čerpáním úvěru splnit),
• způsob splácení a termín konečné splatnosti úvěru,
• případné zajištění (např. ručitelský závazek).
Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být vždy písemná, přičemž jedno vyhotovení této smlouvy musíte obdržet. Smluvními podmínkami vám nesmí být znemožněno předčasné splacení úvěru.
Mezi hlavní povinné body smlouvy o spotřebitelském úvěru patří:
• Stanovení maximální výše úvěru včetně stanovení jednotlivých splátek, jejich počtu a časového rozložení (trvání spotřebitelského úvěru).
• Způsob úhrady souvisejících plateb (např. poplatku za sjednání úvěru, poplatku za vedení úvěrového účtu aj.).
• Roční procentní sazba nákladů (ve smlouvě bývá označována jako RPSN), jež by měla zahrnovat skutečné náklady (tedy úroky a veškeré související platby), které za poskytnutí finančních prostředků zaplatíte během jednoho roku. RPSN slouží pro porovnání dvou různých půjček poskytovaných za podobných podmínek výše úvěru a doby splácení.
• Podmínky, za kterých lze předčasně ukončit smluvní vztah.
• Informace o právu odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy bez sankce.

Autor: SČS

Č. vydání: Část 4, Klip 15

Stránek: 4, stránka: 1 | 2 | 3 | 4