Mimosoudní řešení Vašeho sporu

Pokud nesouhlasíte např. při vyřízení reklmace s jednáním podnikatele a pokud byly vaše oprávněné nároky zamítnuty, můžete se obrátit na soud, což bývá ale cesta často zdlouhavá a může být pro vás i dosti nákladná, nehledě na její nejistý výsledek a potřebné kvalifikační předpoklady pro takovýto postup.

Nabízíme vám proto možnost se s naší pomocí s podnikatelem dohodnout a váš spor zpravidla do 90 dnů vyřešit prostřednictvím mechanismu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který v ČR upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a který v tržně fungujících a rozvinutých zemích umožňuje nápravu vzniklé situace.

Tento postup je pro vás zdarma a při splnění několika základních podmínek se tak na nás můžete obrátit jak ve všeobecných spotřebitelských záležitostech, tak i např. ve specifické oblasti ochrany vašich investic:

  • pro podání návrhu na mimosoudní řešení vašeho sporu ve všeobecných záležitostech postupujte podle následujících pokynů - zde
  • pokud se váš případ týká investic, které jste učinili, přejděte na následující stránky, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s našimi partnery - zde

Podnikatelé by vám měli tuto možnost řešení sporů sami nabídnout a mít i zájem na efektivitě tohoto řízení, které pro vás zajišťujeme již od roku 2016.

Můžete zde proto najít více informací také o nastavení a fungování tohoto mechanismu, o našem pověření k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů nebo získat kontakty na ostatní subjekty ADR a na platformou pro řešení spotřebitelských sporů on-line.

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na emailové adrese scs@konzument.cz anebo telefonicky na čísle +420 261 263 574.

Ohlasy spotřebitelů .. - archiv

novinky