Naše pověření pro ADR

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) bylo pověřeno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) mimosoudním řešením spotřebitelských sporů v srpnu 2016. Díky tomuto významnému úspěchu tak disponujeme dalším nástrojem, jak napomáhat ke kultivaci našeho národního trhu a spotřebitelům k dosahování jejich práv garantovaných právními předpisy ČR a EU.

Naše pověření od MPO ČR je vám k dispozici - zde.

Informace o nás a dalších subjektech ADR naleznete i na stránkách MPO ČR - zde a také na stránkách Evropské komise - zde.

Výroční zprávy SČS o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou vám k dispozici za jednotlivá léta zde:

A uvádíme zde vždy i příslušný počet dní jako průměrnou délku řešení jednotlivých sporů v těchto letech:

  • 2023 =   28 dnů
  • 2022 =   49 dnů
  • 2021 =   64 dnů
  • 2020 =   84 dnů
  • 2019 =  113 dnů 
  • 2018 =   84 dnů
  • 2016-2017 =   88 dnů