Desatero pro výběr kvalitní potraviny

Rozhodování spotřebitele ovlivňují vědomé, ale často i podvědomé aspekty, které ovlivňují, jaké výrobky si ze široké nabídky na trhu vybere. S podporou Rady kvality ČR jsme proto zpracovali studii, jež podrobně shrnuje informace, které nás jako spotřebitele mohou ovlivit při nákupu potravin, a na toto téma pak vydali i osvětovou publikaci.

S přehledem vlivů a faktorů, které ovlivňují spotřebitele při výběru kvalitních potravin, a který je doplněn o konkrétní příklady a ukázky z praxe, se můžete seznámit - zde

S vydanou osvětovou publikací se můžete seznámit - zde