Konzument-Test

Dvojí kvalita výrobků

Dvojí kvalita výrobků

V různých zemích EU či regionech je nabízen zdánlivě identický
výrobek v odlišné kvalitě. Takové potraviny i průmyslové spotřebitelské výrobky jsou předmětem obav a celé řady stížností ze strany spotřebitelů. JSOU VŠAK OBČANÉ ČR A STŘEDNÍ EVROPY SKUTEČNĚ OBČANY DRUHÉ KATEGORIE? I tomu se věnuje náš nový Konzument Test věnovaný vývoji právě v oblasti dvojí kvality výrobků..

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Konzument Test č. 27, prosinec 2020

dvoji-kvalita-vyrobku.pdf

Spokojený zákazník - náš cíl

Spokojený zákazník - náš cíl

Jak opakovaně připomínáme, naším dlouhodobým cílem je přispívat nejen k harmonizaci vztahů mezi spotřebiteli a podnikateli, ale vytvářet v ČR i pozitivní klima pro akceptaci kvalitních výrobků a služeb. A protože základním přístupem ke kvalitě na straně podnikatelů je nenaplňovat jen své povinnosti, ale poskytovat svým zákazníkům i něco navíc, ať už se jedná o výrobu konkrétního zboží, poskytování služeb anebo o úroveň servisu a prodeje, rádi bychom vám představili výsledky letošního ročníku Národní ceny českých spotřebitelů Spokojený zákazník, a především i všechny oceněné podnikatele u nás za rok 2020..

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Konzument Test č. 26, prosinec 2020

spokojeny-zakaznik-nas-cil.pdf

Přístupnost výrobků, služeb a prostředí pro zvlášť zranitelné spotřebitele

Přístupnost výrobků, služeb a prostředí pro zvlášť zranitelné spotřebitele

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o přístupnosti výrobků a služeb má přispět k řádnému fungování vnitřního trhu sblížením právních a správních předpisů členských států, pokud jde o požadavky na přístupnost u určitých výrobků a služeb. Bude se přitom vztahovat např. na počítače, elektronické knihy, samoobslužné terminály, informace o dopravních službách či služby spotřebitelského bankovnictví, a to od 28. června 2025. Máme skutečně na přípravu dost času..?

Autor: Libor Dupal

Č. vydání: Konzument Test č. 25, prosinec 2019

pristupnost-vyrobku-sluzeb-a-prostredi-pro-zvlast-zranitelne-spotrebitele.pdf

Spokojený zákazník - náš cíl

Spokojený zákazník - náš cíl

Jedině spokojený zákazník se rád vrací a nakupuje opakovaně. To, aby spokojených zákazníků u nás přibývalo, je naším dlouhodobým cílem, v rámci kterého se zasazujeme, aby u nás docházelo k rozvoji a kultivaci konkurenčního prostředí a aby na trhu vynikly ty výrobky a služby, které spokojenost zákazníků přímo vytváří anebo které ji přinejmenším podporují..

Poznámka - na str. 3 je v bodě 9 chybně uvedeno, že místem podnikání paní Doležalové Chalupové je Katov. Správně zde má být uvedeno Šatov. Za tiskovou chybu se tímto omlouváme.

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Konzument Test č. 24, prosinec 2019

spokojeny-zakaznik-nas-cil.pdf

Rozumíme označování výrobků energetickou spotřebou? Co nás čeká?

Rozumíme označování výrobků energetickou spotřebou? Co nás čeká?

Na spojitost celé řady výrobků, které každodenně používáme v domácnosti, s energetickou spotřebou nemusí spotřebitele nikdo upozorňovat, protože víme, že jejich účinnost rozhoduje jak o našem užitku, tak i o tom, kolik budeme vedle pořizovací ceny nuceni zaplatit i za jejich provoz a spotřebu. Informace, které nám ale pomáhají se rozhodovat při jejich koupi, se mění a měli bychom se proto opět na některé aspekty označování výrobků energetickou spotřebou podívat ...

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Konzument Test č. 23, prosinec 2018

rozumime-oznacovani-vyrobku-energetickou-spotrebou-co-nas-ceka.pdf

Životnost výrobků - budoucí kritérium pro spotřebitele při výběru výrobků?

Životnost výrobků - budoucí kritérium pro spotřebitele při výběru výrobků?

Bude životnost a opravitelnost výrobků kritériem spotřebitelů při výběru a nákupu? Další vydání Konzument Testu hledá odpovědi.

Autor: Viktor Vodička

Č. vydání: Konzument Test č. 22, září 2018

zivotnost-vyrobku-budouci-kriterium-pro-spotrebitele-pri-vyberu-vyrobku.pdf

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 ... 5