Naše dluhy a jejich dopady

Oddlužení – osobní bankrot

Oddlužení, lidově zvané osobní bankrot, je zákonem stanovené řešení dlužníkovy neschopnosti splácet své finanční závazky. Těm, kdo splní podmínky, nabízí životní restart. Ochranu před věřiteli, nenavyšování úroků a nakonec po pěti letech i osvobození od dluhů. Zní to jako pohádka, ale k dobrému konci tu vede pořádně trnitá cesta.

Jaké podmínky musí splňovat kandidát na oddlužení?
- Má více věřitelů a je v úpadku (minimálně 30 dnů po splatnosti nebo prokazatelně bez prostředků na budoucí splátky)
- Dluhy nevznikly podnikatelskou činností
- Nemá nepoctivý záměr (tedy nezadlužil se se záměrem žádat o oddlužení)
- Má stabilní příjem, ze kterého během 5ti let dokáže umořit alespoň 30 % dluhů

Autor: SČS

Č. vydání: 21/24

Příklad: oddlužení

Příklad: Bezdětný svobodný muž má měsíční čistý příjem 18.000 Kč a dluhy u třech věřitelů dosahují 800.000 Kč. Rád by požádal o oddlužení. 30 % z dluhu je 240.000 Kč, k tomu připočítáme odměnu insolvenčnímu správci 66.000 Kč, tedy dohromady by měl být během 5ti let schopen splatit 306.000 Kč. Podle kalkulačky oddlužení na www.insolvencni-zakon.cz/kalkulator-splatek.html by měl být schopen splatit až 523.920 Kč, takže na oddlužení by měl v pohodě dosáhnout. Ovšem na živobytí mu v příštích 5ti letech bude měsíčně zbývat 9.268 Kč, a to opravdu není mnoho.

Autor: SČS

Č. vydání: 22/24

Formulář žádosti o oddlužení

Formulář žádosti o oddlužení s námi vyplní insolvenční správce nebo notář a podává se k příslušnému Krajskému soudu. Od té chvíle běží 30tidenní lhůta pro věřitele, kdy musejí do řízení přihlásit svoje pohledávky. Pokud nám soud oddlužení povolí, bude tento formulář veřejně přístupný na internetu. V průběhu oddlužení jsme povinni dodržovat jeho podmínky:

- Vykonávat výdělečnou činnost
- Hlásit insolvenčnímu správci jakýkoliv mimořádný příjem, protože z něj máme povinnost uspokojit věřitele
- Neposkytovat výhody žádnému z věřitelů
- Znovu se nezadlužit

Po uplynutí pěti let a splnění všech podmínek nás soud na naši žádost oficiálně osvobodí od placení zbývajících částí přihlášených pohledávek.
A přitom se tohle všechno nemuselo stát! Stačilo si pořádně rozmyslet, kdy a proč se zadlužíme, vytvořit si finanční rezervy, rodinný rozpočet, nebo aspoň začít řešit problémy se splácením dřív, než nám přerostly přes hlavu… ale tohle všechno my teď už přece víme!

Autor: SČS

Č. vydání: 23/24

Na koho se obrátit?

Na koho se obrátit?
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
e-mail: scs@konzument.cz
www.konzument.cz

Poradna při finanční tísni o.p.s.
e-mail: poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz

Autor: SČS

Č. vydání: 24/24

Stránek: 5, stránka: 1 ... 3 | 4 | 5